• Στατιστική ανάλυση αξιολογήσεων αξιοθέατων σε ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Ντέμπροβα, Έρβιν
    Επιβλέπων καθηγητής: Δημοτίκαλης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-22
    Η εργασία αναφέρεται στην στατιστική ανάλυση αξιολογήσεων αξιοθέατων σε Ελληνικούς προορισμούς συγκεκριμένα σε 3 Ελληνικά νησιά, στην Κρήτη, Κέρκυρα και στην Ρόδο. Για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή στατιστική ανάλυση ...