• Η εποχικότητα του τουρισμού στην Ελλάδα.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Καργάκη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-12-14
    Η εποχικότητα του τουρισμού προδηλώνει την τουριστική δραστηριότητα κατά μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ενός έτους. Η τοποθέτησή της σε μια συγκεκριμένη περίοδο είναι αποτέλεσμα δύο βασικών παραγόντων. Πρωτίστως της ...