• Γυναίκες και καριέρα στον τουριστικό κλάδο. Μελέτη περίπτωσης: ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Κρήτη.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Τζουγκαράκης, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Δήμου, Ειρήνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-11
    Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις των γυναικών που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Κρήτης, σχετικά με τις δυνατότητες εξέλιξης και τις ευκαιρίες που συναντούν στον επαγγελματικό ...