• Στάσεις και απόψεις του γενικού πληθυσμού ως προς την πρόθεση εμβολιασμού κατά του Covid-19.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Παπαδόπουλος, Παύλος; Σισαλούη, Κυριακή; Τσίγκρη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Μελάς, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-01-12
    Εισαγωγή: Ανάμεσα στις δράσεις για τη μη εξάπλωση του Covid-19, ο εμβολιασμός θεωρείται ως ο κύριος παράγοντας εξάλειψης της νόσου. Όμως, εξαιτίας της άμεσης ανάγκης για μείωση των κρουσμάτων και του ποσοστού θανάτων, ...