• Η εφαρμογή του ΦΠΑ στα βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Σηφάκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Σπυριδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-10
    Περιληπτικά η εργασία αυτή σκοπό έχει να ενημερώσει όποιον ασχολείται με θέματα ΦΠΑ διότι, ξεκινάει με την ιστορία του από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον τρόπο καθιέρωσης του στην Ελλάδα, με το αντικείμενο το οποίο αφορά ο ...