• Κεφαλαιακή διάρθρωση επιχειρήσεων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Ανετάκης, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-21
    Η παρούσα εργασία εξετάζει το ζήτημα της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων, ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει τη σύγχρονη χρηματοοικονομική διοίκηση. Γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του ως άνω ζητήματος μελετώντας και ...