• Βέλτιστη διαχείριση χρόνου σε έργο αερομοντελισμού.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Γιαπεντζάκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-12
    Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των βασικών εννοιών και ορισμών της Διαχείρισης Έργων αλλά και η κατανόησή τους με μια μελέτη περίπτωσης που αφορά την βέλτιστη διαχείριση χρόνου σε έργο αερομοντελισμού. ...