• Κεφάλαιο κίνησης - Ταμειακός κύκλος επιχειρήσεων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΔΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Μανωλεδάκης, Ιωσήφ
    Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-05-24
    Η παρούσα εργασία αφορά το κεφάλαιο κίνησης και τον ταμειακό κύκλο επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο 1 θα αναφερθούμε στον ορισμό του κεφαλαίου κίνησης. Κατόπιν στο κεφάλαιο 2 θα γίνει αναφορά στην χρησιμότητα του κεφαλαίου κίνησης ...