• Εταιρική κοινωνική ευθύνη στις τηλεπικοινωνίες: η άποψη των καταναλωτών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Μαρούδης, Ελευθέριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-01-14
    Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να θεωρηθεί ως μηχανισμός που χρησιμοποιείται σε εταιρικό επίπεδο για να ενισχυθούν οι σχέσεις των επιχειρήσεων με τους ενδιαφερόμενους - καταναλωτές. Η σημαντικότητά της για τις επιχειρήσεις ...