• Στατιστική ανάλυση της κατανάλωσης νερού στη Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Φαιστού.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Μαυράκη, Χριστίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Ξανθός, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-27
    Η παρουσία του νερού, από τα αρχαία χρόνια, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Επειδή όμως, με την πάροδο του χρόνου η ζήτηση για νερό συνεχώς αυξάνεται, η διαθεσιμότητα του τείνει ...