• Σύγχρονοι τρόποι διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και προοπτικές στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Μαύρου, Γαρυφαλιά
    Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-03
    Η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων είναι ένα από τα βασικότερα θέματα που προκύπτουν όταν κάποιος αναφέρεται στο μέλλον και τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας. Η ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης τις τελευταίες δεκαετίες ...