• Σχεδιομελέτη δεξαμενής καθίζησης για την επεξεργασία νερού.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Μουσαμάς, Ραφαήλ-Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Κώττη, Μέλινα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-20
    Η επεξεργασία του νερού, όταν αυτό περιέχει στερεά σωματίδια με πυκνότητα μεγαλύτερη του νερού, γίνεται συνήθως με την μέθοδο της καθίζησης. Οι δεξαμενές καθίζησης κατασκευάζονται είτε σε ορθογωνικό ή σε κυκλικό σχήμα. Οι ...