• Εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Ορφανουδάκη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαστεφανάκη, Σοφία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-09-29
    Στην εργασία αυτή μελετάται το θέμα της εκπαίδευσης των εργαζομένων από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και των εξελίξεων σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, με γνώμονα ότι η εκπαίδευση ...