• Διάφοροι φόροι ακίνητης περιουσίας και οι επιπτώσεις τους στην οικονομική δραστηριότητα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μελάς, Μιχαήλ; Παπασταματίου, Αικατερίνη; Σμπώκου, Αριστέα
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-13
  Η φορολογία αποτελεί την υποχρέωση των πολιτών να καταβάλλουν φόρους στο κράτος. Η σημαντικότερη πηγή δημοσίων εσόδων αποτελείται από τους υποχρεωτικούς φόρους φυσικών και νομικών προσώπων. Σκοπός της επιβολής της είναι ...
 • Διαχρονική χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου επιχειρήσεων ποτοποιίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τζαβέλλας, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-29
  Στη παραπάνω διπλωματική διατριβή,πραγματοποιείται μία παρουσίαση των στοιχείων και δεδομένων του κλάδου της χώρας μας,όπου αφορά το κλάδο επιχειρήσεων της ποτοποΐας και στοχεύει στην χρηματοοικονομική ανάλυση τους με τη ...
 • Διαχρονική χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βουλουδάκης, Αλέξανδρος; Τσιμίκου, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-29
  Στην παρούσα διπλωματική διατριβή, παρουσιάζονται στοιχεία και δεδομένα του Ελληνικού κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, με αμφότερο σκοπό την χρηματοοικονομική ανάλυση του, με την μέθοδο των αριθμοδεικτών. ...
 • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου ίδρυσης επιχείρησης παραγωγής και τυποποίηση ελαιόλαδου ΠΟΠ.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κατσαβούνη, Μαρία; Τομαζινάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-14
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει την αγορά του ελαιολάδου ΠΟΠ, να εξετάσει την προοπτική για την ανάπτυξη μιας μονάδας παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου και να συντάξει ένα επιχειρηματικό σχέδιο σχετικά ...
 • Η συμβολή του κλάδου των τυροκομικών προϊόντων στην οικονομική ανάπτυξη. Περίπτωση εφαρμογής στην Κρήτη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουρμουλάκη, Μαρία; Μαθιουδάκη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-11
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης μας για αρκετά μεγάλο διάστημα και θεωρούμε ότι λόγω της σπουδαιότητας του θέματος θα αποτελέσει πολύ σημαντικό εφαλτήριο για την μετέπειτα πορεία μας στον κλάδο. ...
 • Η συμβολή του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη. Περίπτωση εφαρμογής "Κρήτη".

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κοντζεδάκη, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-28
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προβάλει την διαχρονική δυναμική του κλάδου του τουρισμού της Κρήτης και την επίδραση του τόσο στην οικονομία του νησιού όσο και ευρύτερα της χώρας. Για την επίτευξη του ερευνητικού ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων: μελέτη περίπτωσης κλάδου οινοποιίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Φιλιππάκη, Αικατερίνη; Χαλκιαδάκη, Πελαγία; Χάσικου, Μαρία-Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-26
  Στην παρακάτω εργασία ασχολούμαστε με την χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα με την μελέτη της περίπτωσης του κλάδου της οινοποιίας. Αρχικά, παρουσιάζεται η ετήσια οικονομική κατάσταση που οφειλει ...