• Διεθνείς ροές κεφαλαίων.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Ανδρεάκη, Ιωάννα-Μαρία; Ρούσσου, Ιωάννα-Μαρία; Τρουλλινός, Ευάγγελος
    Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-04-05
    Σκοπός: Η διερεύνηση της σημαντικότητας των ροών κεφαλαίου για την εύρυθμη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου και του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, με έμφαση στις διεθνείς ροές κεφαλαίου της ελληνική οικονομίας ...