• Τρισδιάστατη μοντελοποίηση και ανάλυση λειτουργικής μονοκύλινδρης μηχανής υπό κλίμακα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Λεθιωτάκης, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Δημητριόυ, Βασιλής
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-25
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη σχεδιομελέτη για την κατασκευή μονοκύλινδρης Μηχανής Εσωτερικής Καύσης - Μ.Ε.Κ. υπό κλίμακα (~1/10) με τη βοήθεια τρισδιάστατης μοντελοποίησης. Βάση πρότυπων σχεδίων κατασκευής ...