• Ανάλυση του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κουβίδη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-15
  Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία ερευνήθηκαν τόσο οι βασικές αρχές του Συνεταιρισμού ως νομική μορφή όσο και οι τρόποι λειτουργίας τους. Στη συνέχεια, έγινε μία αναφορά στο ενεργειακό σύστημα στην Ελλάδα, καθώς και μία εκτενής ...
 • Αξιολόγηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γεωργίου, Πολύβια; Παπαδημητρίου, Αικατερίνη-Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-03-30
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας που φέρει τίτλο «Αξιολόγηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια» είναι η αξιολόγηση διαφόρων τύπων θερμομονωτικών υλικών ως επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος υφιστάμενου κτιρίου. Η ...
 • Αξιοποίηση υδραυλικής ενέργειας προς παραγωγή ηλεκτρικής – Μελέτη προσομοίωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φραγκιουδάκης, Κωνσταντίνος; Τζαλιος, Αριστείδης
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-31
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αξιοποίηση της υδραυλικής ενέργειας σε μικρή κλίμακα μέσω της δίνης του τρεχούμενου νερού με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνοντας την αειφορία του νερού στο ...
 • Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενεργείας – Εφαρμογές στην Κύπρο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σοφοκλέους, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-06
  Η διπλωματική αυτή εργασία έχει στόχο να δώσει στον αναγνώστη της μια εικόνα των μεθόδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχουν σήμερα στα διάφορα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ...
 • Δυνατότητα μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 σε ιδιωτικά κτίρια σε Κρήτη/Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ψαράκη, Δανάη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-05
  Η εργασία αναφέρεται σε οικιστικά κτίρια που καταναλώνουν ενέργεια προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, με αυτό να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εκπομπών CO2. Σκοπός είναι να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και να ...
 • Ενεργειακή αναβάθμιση Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σαββόπουλος, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-06
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ενεργειακή αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίες βρίσκονται στα Χανιά.Στα πλαίσια της μελέτης γίνεται αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και οι φοιτητικές ...
 • Ενεργειακή αναβάθμιση οικίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλούδη, Νίκη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-29
  Η συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση σε συνδυασμό με την σημαντική μείωση των αποθεμάτων των ορυκτών καυσίμων οδηγεί στην άμεση ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων με στόχο την μείωση ...
 • Ενεργειακή μετατροπή του κτηρίου στέγασης του ΕΛΜΕΠΑ στα Χανιά, σε κτήριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Καραμήτος, Ιωάννης-Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-03-29
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μετατροπή του κτιρίου στέγασηςτου ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ στα Χανιά, σε Κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης. Για ναπραγματοποιηθεί αυτό, θα εγκατασταθούν Φωτοβολταϊκά πλαίσια για τον ...
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή επιθεώρηση κατοικίας στο Ηράκλειο Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δασκαλάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-22
  Περίληψη Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται πως οι παγκόσμιες απαιτήσεις για ενέργεια είναι συνεχώς αυξανόμενες με αποτέλεσμα να υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για την μελλοντική κατάσταση του περιβάλλοντος. Η εξοικονόμηση ...
 • Μελέτη εγκατάστασης συστήματος αντλησιοταμίευσης και αιολικού πάρκου για το νησί της Σάμου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπουζουνιεράκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-23
  Στην Ελλάδα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός νησιών τα οποία δεν είναι διασυνδεδεμένα με το εθνικό σύστημα ενέργειας. Ωστόσο, πολλά εξ αυτών παρουσιάζουν αρκετά μεγάλο αιολικό και ηλιακό δυναμικό (μορφές ΑΠΕ). Εκμεταλλευόμενοι ...
 • Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering)σε εργαστήριο κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου .

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σιμέ, Αμπέλ Ασφαου
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-26
  Στην εργασία αναλύονται οι έννοιες της ενέργειας των συμβατικών καυσίμων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και ιδιαίτερα αυτή της ηλιακής ενέργειας. Εξετάζεται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ως παγκόσμιο πρόβλημα ...
 • Μελέτη και κατασκευή ανεμογεννήτριας κατακόρυφου άξονα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Κουράκης, Νικόλαος; Καρακωνσταντής, Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-21
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία σχετίζεται τη μελέτη και κατασκεύη μιας ανεμογεννήτριας κατακόρυφου άξονα τύπου Savonius. Πιο συγκεκριμένα, η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ...
 • Μελέτη και κατασκευή μονάδας ηλεκτρόλυσης για παραγωγή υδρογόνου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ατσάς, Αντώνιος; Λιανουδάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-01
  Η εργασία αναλύει πώς αυτό μπορεί να αλλάξει με την χρήση της Ηλεκτρόλυσης, μιας μεθόδου διαχωρισμού του υδρογόνου με σκοπό την παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρικής ή θερμικής), για την οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες ...
 • Ο θεσμός των κερδοσκοπικών ενεργειακών κοινοτήτων- η περίπτωση της κεντρικής Μακεδονίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φωτεινού, Δόμνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-09
  Η ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας συνθέτει , πλέον, μια προϋπόθεση αναγνωρισμένη διεθνώς προκειμένου να αποκρούσει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής που αποτελεί απειλή για τον πλανήτη. Ο αγώνας δρόμου, ...
 • Οικονομοτεχνική Μελέτη Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε Υδραυλικές Υποδομές του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βασιλείου, Χρυσόστομος-Ιάσονας
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-18
  Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) είναι ο φορέας διαχείρισης των κύριων υποδομών ύδατος και δικτύων άρδευσης/ύδρευσης στην Κρήτη και στόχος του είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η συνεχή βελτίωση των ...
 • Συστήματα Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μέξη, Εμμανουέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-13
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή των δύο επικρατέστερων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της Αιολικής και της Ηλιακής. Σε γενικές γραμμές η μεν Αιολική ενέργεια παράγεται με την χρήση γεννητριών, ...
 • Σχεδιασμός αυτόνομου υβριδικού συστήματος για κάλυψη ενεργειακών αναγκών οικίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Τσουκαλά, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-12-01
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η βέλτιστη σχεδίαση ενός αυτόνομου υβριδικού συστήματος φωτοβολταϊκών πάνελ/μπαταριών/κυψέλης καυσίμου υδρογόνου, 100% απαλλαγμένο από συμβατικά καύσιμα, καθώς και η ανάλυση των μεθόδων ...