• Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα με τη μέθοδο shift share.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Λαγωνικάκη, Χρυσοβαλάντου
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-10
  Η παρούσα εργασία έχει σαν αντικείμενο τη μελέτη των περιφερειακών ανισοτήτων της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2015-2019 με τη μέθοδο Απόκλισης-Συμμετοχής (Shift-Share Analysis). Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας ...
 • Η εποχικότητα του τουρισμού στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Καργάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-12-14
  Η εποχικότητα του τουρισμού προδηλώνει την τουριστική δραστηριότητα κατά μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ενός έτους. Η τοποθέτησή της σε μια συγκεκριμένη περίοδο είναι αποτέλεσμα δύο βασικών παραγόντων. Πρωτίστως της ...
 • Μεθοδολογίες χρονοπρογραμματισμού στην διαχείριση e-shop.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Τσαμπαζή, Λεμονιά
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-12-01
  Η Διαχείριση Έργου (Project Management) αφορά τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και τον έλεγχο των ανθρώπινων και υλικών πόρων του έργου στοχεύοντας στην διατήρηση των οικονομικών, τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών ...
 • Οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού: Μια συγκριτική ανάλυση ευρωπαϊκών χωρών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Κώστοβα Τοντόροβα, Μαρία; Σκαντζάκη, Φωτεινή
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-12-01
  Ο τουρισμός εκτός από ταξίδια αναψυχής, ψυχαγωγίας και εξερεύνηση διαφορετικών πολιτισμών είναι και μια τεράστια βιομηχανία, η οποία επηρεάζει την ανάπτυξη, την απασχόληση και το εμπόριο μιας χώρας. Για τις αναπτυσσόμενες ...
 • Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και τεχνολογία: Η περίπτωση της Ελλάδας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Πιέτρη, Μεριντιάνα; Χρυσοχού, Νικολέτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-12-01
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά και εξάγει το βαθμό συμμετοχής της ελληνικής οικονομίας στις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας, τη σύγκριση του βαθμού συμμετοχής της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ...
 • Παραγωγική διαφοροποίηση, τεχνολογία και ανάπτυξη: η ελληνική οικονομία στην ευρωπαϊκή ένωση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Σταμούλου, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-24
  Η πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την ανάλυση της διάρθρωσης των εξαγωγών των χωρών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς το τεχνολογικό τους επίπεδο και τους κλάδους από τους οποίους αυτά προέρχονται. Παράλληλα, διερευνάται ...
 • Το αποτύπωμα άνθρακα της ελληνικής οικονομίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Χρυσοστομάκη, Αντωνία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-09
  Σκοπός της εργασίας είναι η εννοιολογική προσέγγιση του αποτυπώματος άνθρακα και η εκτίμηση του μεγέθους ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για την Ελληνική Οικονομία. Ο προσδιορισμός και η καταγραφή του αποτυπώματος ...