• Ελληνική μεταποίηση 2002-2018: εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις πολιτικής των επιμέρους κλάδων της, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λιναρδάκη, Ευανθία; Χρηστάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-10
  Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης την περίοδο 2002-2018 προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τις εξελίξεις, προοπτικές και προκλήσεις πολιτικής. Μεθοδολογία: Η ...
 • Εξαγωγές αγαθών στην πράξη.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ιωαννίδης, Λουκάς
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-04
  Ο σκοπός μας με την εργασία αυτή είναι να δείξουμε τη σειρά των διαδικασιών που ακολουθούνται στην πράξη, ώστε οι Ελληνικές επιχειρήσεις να εξάγουν τα αγαθά τους, είτε στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), είτε σε ...
 • Πολιτισμική και "δημιουργική" οικονομία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Θεοφιλίδης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-02-21
  1. Σκοπός :Η διερεύνηση της ανάπτυξης πολιτισμικών ή δημιουργικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας, ως προσδιοριστικών παραγόντων ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσής της, δεδομένης της βελτίωσης της ιστορικής συνείδησης των ...
 • Υπερεθνικός προϋπολογισμός στην Ευρωζώνη : χίμαιρα ή υπαρξιακή ανάγκη;

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βάμβουκα, Γεωργία; Μαθιουδάκης, Αστρινός; Σφήκα, Ματρώνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-07
  Σκοπός: Η ανάλυση και μελέτη του υπερεθνικού προϋπολογισμού σε επίπεδο Ευρωζώνης ως βασικού μηχανισμού δημοσιονομικής σταθεροποίησης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ασύμμετρων διαταραχών στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκή ...