• Κατηγορηματική επισημείωση με τη χρήση διανυσματικών παραστάσεων και βαθέων νευρωνικών δικτύων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Γιαννακός, Ιάκωβος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ; Κουμάκης, Ελευθέριος; Μαριάς, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-02-04
  Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας με θέμα «Κατηγορηματική επισημείωση με τη χρήση διανυσματικών παραστάσεων και βαθέων νευρωνικών δικτύων». Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να μελετήσει και ...
 • Ανάλυση εκφράσεων γονιδίων και ρυθμιστικών δικτύων γονιδίων με στατιστικές μεθόδους και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Δρουμαλιά, Φωτεινή
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-04-10
  Ο καθορισμός της καλύτερης προσέγγισης και του βέλτιστου τύπου δεδομένων για την ανάλυση μονοπατιών αποτελεί σημαντική δυσκολία για τον τομέα της διαγνωστικής ιατρικής. Τα ευρήματα πρόσφατων μελετών δείχνουν την προτίμησή ...
 • Σύστημα διαχείρισης επιστημονικών ροών με τη χρήση τεχνικών εικονικού υπολογισμού (virtualization software).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Κουτουλάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-22
  Οι ροές εργασίας χρησιμοποιούνται ευρέως για την αναπαράσταση μεγάλων επιστημονικών εφαρμογών που διευκολύνουν την εκτέλεση τους σε κατανεμημένα συστήματα όπως clusters ή cloud. Ωστόσο, τα συστήματα ροής εργασίας είναι ...
 • Υλοποίηση κινητής εφαρμογής για ψυχοσυναισθηματική αξιολόγηση (Android και iOS).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Παυλίδου, Ελισάβετ
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-21
  Ο καρκίνος είναι μία από τις πιο διαδεδομένες χρόνιες ασθένειες, αποτελώντας την δεύτερη αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες. Κατά την διάρκεια της θεραπείας οι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με αρκετές παρενέργειες, οι ...
 • Ολοκλήρωση εκφράσεων γονιδίων με δεδομένα πολυμορφισμών στη βιολογία συστημάτων: σύγκριση με απεικονιστικές τεχνικές σε δεδομένα γλοιώματος.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Ιωσηφίδης, Πέτρος-Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ; Κουμάκης, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-01
  Η παρούσα εργασία σκιαγραφεί τις βασικές πτυχές της μηχανικής μάθησης στους τομείς της ραδιονομικής, της γονιδιωματικής, της μεταγραφτομικής και της ραδιογονιδιωματικής. Πιο συγκεκριμένα, επιχειρεί μέσω της χρήσης δεδομένων ...
 • Πλατφόρμα συγχρονισμένης ψηφιακής καταγραφής και διαχείριση της κλινικής εθνογραφικής συνέντευξης (eCENI) μέσω φορητής συσκευής: υλοποίηση χαρτών κοινωνικού δικτύου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Ιατράκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-11-15
  Το ψυχολογικό τραύμα είναι η ατομική εμπειρία του συγκεκριμένου ατόμου από μια κατάσταση ή διαρκείς συνθήκες στις οποίες η ικανότητα συναισθηματικής ολοκλήρωσης καταπνίγεται ή αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή, τη σωματική ...
 • Ανίχνευση πόνου μέσω της ανάλυσης βιοσημάτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Καλογεράκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-12
  Ο πόνος είναι μια σύνθετη και υποκειμενική εμπειρία. Η ικανότητα έγκυρης ανίχνευσής αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην εκτίμηση της υγείας των ασθενών στην ιατρική κοινότητα. Οι κύριες προσεγγίσεις για την εκτίμηση του πόνου ...
 • Διαδικτυακή και διαδραστική οπτικοποίηση πολλαπλών γονιδιακών ρυθμιστικών δικτύων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: -
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-01
  Τα γονιδιακά ρυθμιστικά δίκτυα (ΓΡΔ) (Gene Regulatοry Netwοrks) μοντελοποιούν τις αλληλεπιδράσεις γονιδίων κατά τη διάρκεια των βιολογικών διεργασιών. Στο κύτταρο εκατοντάδες ή χιλιάδες γονίδια εκφράζονται και συνεργάζονται ...
 • Πολυ-ομική ανάλυση γενομικών δεδομένων για την κατηγοριοποίηση δειγμάτων γλοιοβλαστώματος.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Οικονόμου, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-05-10
  Η ομαδοποίηση μεμονωμένων ομικών συνόλων δεδομένων έχει αποδειχθεί ανεκτίμητη για τη βιολογική και ιατρική έρευνα. Το μειούμενο κόστος και η ανάπτυξη μεθόδων αλληλούχισης νέας γενιάς (NGS) επιτρέπουν πλέον τη μέτρηση ...
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη περιβάλλοντος για έναν προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Μαμουρίδου, Παναγιώτα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-08
  Οι οργανισμοί παροχής υγείας, σε μια προσπάθεια επίτευξης παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας σε συνδυασμό με μικρότερο κόστος, εισήγαγαν την έννοια του προσωπικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας (PHR). Η προσπάθεια αυτή ...
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος προσωπικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας: υλοποίηση εφαρμογής για καταγραφή και οπτικοποίηση δεδομένων ύπνου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Προνοΐτης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-10-11
  Οι ανάγκες ύπνου ποικίλλουν κατά την διάρκεια της ζωής μας. Για παράδειγμα τα νεογέννητα κοιμούνται 16 – 20 ώρες την ημέρα, ενώ για τους ενήλικες υπάρχει η σύσταση των 7 – 8 ωρών ημερησίως. Καθώς η ηλικία προχωρά, πέραν ...