• Η συμβολή της παιγνιοθεραπείας σε παιδιά με αυτισμό.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Παναγή, Άντρια; Παναγή, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαούρδα, Βασιλική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-27
  Τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με αυτισμό αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες όταν συμμετέχουν σε κοινωνικά και συμβολικά παιχνίδια. Ωστόσο, οι δυσκολίες αυτές δεν είναι απαγορευτικές για να παίξουν με πολλούς άλλους διαφορετικούς ...
 • Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στις οικογένειες της Ελλάδας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Παπαδογιαννάκη, Μαρία-Σπυριδούλα; Ράμο, Ρεμπέκα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαούρδα, Βασιλική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-12-21
  Βασικό αντικείμενο αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η έρευνα των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19 στα μέλη οικογενειών, οι οποίες κατοικούν στην Ελλάδα. Η θεωρητική προσέγγιση της έρευνας βασίστηκε ...