• Απασχόληση στον τομέα της υγείας. Συγκριτική αξιολόγηση των χωρών της οικονομικής νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) την περίοδο 2010 – 2019.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Διαλυνάκη, Μαρία; Φαρσάρης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φανουργιάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-28
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να γίνει μια συγκριτική αξιολόγηση όσον αφορά την απασχόληση στο τομέα της υγείας στις χώρες μέλη της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) την περίοδο 2010-2019. Αναφερόμαστε ...
 • Δημόσιες δαπάνες υγείας. Η εξέλιξή τους στην χώρα μας την περίοδο 2009-2019.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Καληωράκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Φανουργιάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-02-16
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των δημόσιων δαπανών του τομέα υγείας στην Ελλάδα την περίοδο 2009-2019. Οι πηγές χρηματοδότησης των συστημάτων υγείας έχουν αποτελέσει διαχρονικά κεντρική διάσταση ...
 • Συγκριτική αξιολόγηση της θνησιμότητας από COVID-19 ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ΕΕ).

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Κανουπάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φανουργιάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-28
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συγκριτική αξιολόγηση της θνησιμότητας από τη νόσου COVID-19, ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), για την περίοδο ...