• Ψυχολογικές επιπτώσεις νοσηλευτικού προσωπικού κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Κόκκινου, Ελένη; Ματθαιάκη, Άννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Τζαγκαράκη, Ελευθερία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-11-09
    Εισαγωγή: Η εργασία στον τομέα της νοσηλευτικής είναι ένα επάγγελμα, με υψηλές απαιτήσεις όπου κυριαρχεί μεγάλη ένταση. Η ξαφνική εκδήλωση της νόσου Covid-19 είχε δραματική επίδραση στην ψυχική υγεία του νοσηλευτικού ...