• Εκπαίδευση στην ενήλικη ζωή μετά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Καδιανάκη, Αριστειδούλα; Καραγιωργάκη, Κωνσταντίνα; Μπαλαμπανίδου, Ελένη; Πασχαλίδη, Μαρίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουκούλη, Σοφία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-16
    Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των ενήλικων ατόμων, 18 ετών και άνω, σε σχέση με τις δυσκολίες που ανέκυψαν στην παιδική ή την εφηβική ηλικία τους και στάθηκαν αφορμή ...