• Διαχείριση του πένθους από τους φοιτητές επιστημών υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Νελάϊ, Μαριάννα; Ντούνη, Γεωργία-Ραφαέλα; Φραγκουλάκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδακάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-11
    Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της διαχείρισης του πένθους σε φοιτητές επαγγελμάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας όπως είναι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και οι Νοσηλευτές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. ...