• Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    Συγγραφείς: Θεοδοσίου, Παρασκευή-Παναγιώτα; Σαμιωτάκης, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Θωμαΐδης, Κλεάνθης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-18
    Στην εργασία αυτή θα αναλυθούν τα ιστορικά στοιχεία, ο ρόλος, ο σκοπός και η πορεία του διεθνούς νομισματικού ταμείου σαν οργανισμός στην παγκόσμια αγορά. Το ΔΝΤ είναι υπεύθυνο για την επιτήρηση των οικονομιών των μελών ...