• Πολυμεσική προώθηση τουριστικών προορισμών και ανάπτυξη διαφημιστικού βίντεο για τον Άγιο Νικόλαο.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Υμεράι, Γιοχάνα; Υμεράι, Κριστιόλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-02-03
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία δημιουργήθηκε με σκοπό την πολυμεσική προώθηση τουριστικών προορισμών και την δημιουργία διαφημιστικού βίντεο για τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Αρχικά θα μιλήσουμε για τη έννοια του ηλεκτρονικού ...