• Συγκριτική μελέτη σχετικά με το κοινωνικό κεφάλαιο στην εξάρτηση και στην απεξάρτηση.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Αγγελόπουλος, Βασίλειος; Ζαμκίνος, Λάζαρος; Μακρής, Άγγελος; Παναγιωτίδου, Στυλιανή
    Επιβλέπων καθηγητής: Κούτρα, Κλειώ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-14
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση τόσο της σχέσης ,όσο και της σύγκρισης αποθεμάτων κοινωνικού κεφαλαίου ανάμεσα σε εξαρτημένους και απεξαρτημένους από μη νόμιμες ουσίες στην Ελλάδα. Επίσης, έγινε προσπάθεια ...