• Η παρουσίαση του προσφυγικού μέσα από τον έντυπο και διαδικτυακό τύπο.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Ζάρκα, Ελπινίκη; Πρέντζα, Δέσποινα; Σταμούλης, Ιωάννης; Χραπάλου, Ιωάννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Οικονόμου, Αικατερίνη
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-10
    Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί το προσφυγικό ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία μας σε σημαντικό βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται ο τρόπος που το προσφυγικό ζήτημα έχει καλυφθεί από τα ...