• Μέθοδος μαγειρέματος Sous Vide και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά στο ψαρί και λαχανικά.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Βλαχάκος, Γεώργιος; Γεωργιακάκης, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσαγκαράκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-12-03
    Λόγω της κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης και του τρόπου ζωής, έχουν μεταβληθεί και οι απαιτήσεις των καταναλωτών όσον αφορά τα διατροφικά χαρακτηριστικά των τροφίμων που καταναλώνουν. Ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός μικρών ...