• Σεξουαλικές συμπεριφορές και ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη σε φοιτήτριες επιστημών υγείας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Μινωτάκη, Βασιλική; Σεφεράση, Μπεζιάνα; Στγιεπάνοβιτς, Θεοδώρα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-12-21
    Εισαγωγή: Οι γνώσεις και αντιλήψεις για τη σεξουαλική συμπεριφορά επηρεάζονται τόσο από το οικογενειακό όσο και το κοινωνικό περιβάλλον, διαμορφώνοντας έτσι το χαρακτήρα και την ψυχολογία του νέου. Η σωστή διαπαιδαγώγηση ...