• Σχεδιασμός αυτόνομου υβριδικού συστήματος για κάλυψη ενεργειακών αναγκών οικίας.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Τσουκαλά, Βασιλική
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-12-01
    Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η βέλτιστη σχεδίαση ενός αυτόνομου υβριδικού συστήματος φωτοβολταϊκών πάνελ/μπαταριών/κυψέλης καυσίμου υδρογόνου, 100% απαλλαγμένο από συμβατικά καύσιμα, καθώς και η ανάλυση των μεθόδων ...