Εμφάνιση απλής εγγραφής

E-shop for aquatic products.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΝικηφόρου, Χριστίναel
dc.creatorNikiforou, Christinaen
dc.date.accessioned2020-09-22T11:12:09Z
dc.date.available2020-09-22T11:12:09Z
dc.date.issued2020-09-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9639
dc.description.abstractΣτην εργασία αυτή θα δούμε αναλυτικά την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, με αντικείμενο την πώληση προϊόντων υγρού στίβου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα αυτό θα φιλοξενεί διάφορες εταιρίες του αθλητικού κόσμου όπως την Arena, Speedo, Adidas και πολλές άλλες με σκοπό να καλύψει όλο το γούστο των πελατών. Αρχικά γίνεται αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρονικού εμπορίου και των χαρακτηριστικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που αυτά έχουν. Στην συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου παρουσιάζοντας πιο συγκεκριμένα το WordPress. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως CSS, HTML, PHP και SQL. Παρακάτω θα αναλυθούν όλα όσα χρειάστηκαν για την δημιουργία του E-SHOP. Η παρούσα εργασία απευθύνεται σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είτε για προσωπική τους χρήση, είτε για αυτούς που θέλουν να επεκτείνουν το υπάρχον φυσικό τους κατάστημα, για υποστήριξη των καταναλωτών όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ημέρες του χρόνου μέσω διαδικτύου. Έτσι με αυτό τον τρόπο οι πελάτες θα κάνουν τις αγορές τους χωρίς να πηγαίνουν στην ίδια την επιχείρηση , χωρίς το περιορισμό της ώρας και της ημέρας, θα μπορούν όποτε εκείνοι το επιθυμούν να κάνουν την αγορά.el
dc.description.abstractIn this paper we will see in detail the development of an online store, with the sale of aquatic products. The online store will be hosting several companies in the sports world as the Arena, Speedo, Adidas and many more in order to cover all customer tastes. Initially there is a detailed description of e-commerce and qualifiers advantages and disadvantages they have. Then a detailed description of the content management systems was made, more specifically presenting WordPress. This system uses technologies such as CSS, HTML, PHP and SQL. Below we will analyze everything that was needed to create the E-SHOP. This paper is intended for those who want to create an online store either for their personal use or for those who want to expand their existing physical store, to support consumers all hours of the day and all days of the year via the internet. That way, customers will be able to shop without having to go to the company's physical store, without limiting the time and day, whenever they want to make the purchase.en
dc.languageΕλληνικάel
dc.languageGreeken
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleE-shop για προϊόντα υγρού στίβου.el
dc.titleE-shop for aquatic products.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΝικηφόρου, Χριστίναel
heal.creatorNameNikiforou, Christinaen
heal.publicationDate2020-09-22
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/9639
heal.abstractΣτην εργασία αυτή θα δούμε αναλυτικά την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, με αντικείμενο την πώληση προϊόντων υγρού στίβου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα αυτό θα φιλοξενεί διάφορες εταιρίες του αθλητικού κόσμου όπως την Arena, Speedo, Adidas και πολλές άλλες με σκοπό να καλύψει όλο το γούστο των πελατών. Αρχικά γίνεται αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρονικού εμπορίου και των χαρακτηριστικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που αυτά έχουν. Στην συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου παρουσιάζοντας πιο συγκεκριμένα το WordPress. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως CSS, HTML, PHP και SQL. Παρακάτω θα αναλυθούν όλα όσα χρειάστηκαν για την δημιουργία του E-SHOP. Η παρούσα εργασία απευθύνεται σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είτε για προσωπική τους χρήση, είτε για αυτούς που θέλουν να επεκτείνουν το υπάρχον φυσικό τους κατάστημα, για υποστήριξη των καταναλωτών όλες τις ώρες της ημέρας και όλες τις ημέρες του χρόνου μέσω διαδικτύου. Έτσι με αυτό τον τρόπο οι πελάτες θα κάνουν τις αγορές τους χωρίς να πηγαίνουν στην ίδια την επιχείρηση , χωρίς το περιορισμό της ώρας και της ημέρας, θα μπορούν όποτε εκείνοι το επιθυμούν να κάνουν την αγορά.el
heal.abstractIn this paper we will see in detail the development of an online store, with the sale of aquatic products. The online store will be hosting several companies in the sports world as the Arena, Speedo, Adidas and many more in order to cover all customer tastes. Initially there is a detailed description of e-commerce and qualifiers advantages and disadvantages they have. Then a detailed description of the content management systems was made, more specifically presenting WordPress. This system uses technologies such as CSS, HTML, PHP and SQL. Below we will analyze everything that was needed to create the E-SHOP. This paper is intended for those who want to create an online store either for their personal use or for those who want to expand their existing physical store, to support consumers all hours of the day and all days of the year via the internet. That way, customers will be able to shop without having to go to the company's physical store, without limiting the time and day, whenever they want to make the purchase.en
heal.languageΕλληνικάel
heal.languageGreeken
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleE-shop για προϊόντα υγρού στίβου.el
heal.titleE-shop for aquatic products.en
heal.typeΠτυχιακή Εργασίαel
heal.typeBachelor thesisen
heal.keywordηλεκτρονικό κατάστημα, προϊόν, υγρός στίβος, WordPressel
heal.keyworde-shop, product, aquatic sports, WordPressen
heal.accessfreeel
heal.advisorNameΠαπαδάκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNamePapadakis, Nikolaosen
heal.academicPublisherIDΤ.Ε.Ι. Κρήτηςel
heal.academicPublisherIDT.E.I. of Creteen
heal.fullTextAvailabilitytrueel
tcd.distinguishedfalseel
tcd.surveyfalseel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States