• Μελέτη αντοχής στη ρηγμάτωση των θερμοπλαστικών υλικών ABS και ABS PLUS.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπιρλιράκη, Ασπασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-04
  Η τεχνολογία της ταχείας προτυποποίησης (3D printing) χρησιμοποιείται ευρέως για την κάλυψη πολλών αναγκών στον τομέα της Μηχανολογίας τα τελευταία χρόνια. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο κατασκευάστηκαν τα δοκίμια της συγκεκριμένης ...
 • Μελέτη επίδρασης της θερμικής γήρανσης στις μηχανικές ιδιότητες των μηχανολογικών πλαστικών υλικών ERTALON - PA6 και ROM.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπιμπάκη, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-11-2013
  Στην εργασία αυτή εξετάζεται η επίδραση της θερμικής γήρανσης στις μηχανικές ιδιότητες των Μηχανολογικών πλαστικών (engineering plastics) ERTALON και ERTASEL. Και τα δύο αυτά υλικά χρησιμοποιούνται πάρα πολύ σε μηχανολογικές ...
 • Μελέτη ερπυσμού σε πολυμερή υλικά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γρηγοριάδης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-07-2012
  Αντικείμενο και σκοπός της πτυχιακής μου εργασίας είναι να μελετήσουμε το φαινόμενο του ερπυσμού σε πολυμερή υλικά. Το φαινόμενο του ερπυσμού είναι η παραμόρφωση των υλικών, σε τάσεις παραμόρφωσης χαμηλότερες από την αντοχή ...
 • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αδειοδότηση οινοποιείου

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κολυβά, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-01-2015
  Τα τελευταία χρόνια όπου ο άνθρωπος άρχισε να κάνει παρεμβάσεις στο περιβάλλον δημιουργήθηκε η ανάγκη προστασίας του. Έτσι αναπτύχθηκαν από τις κυβερνήσεις νόμοι και θεσμοί βάσει τον οποίον σε κάθε έργο και δραστηριότητα ...
 • Μελέτη φθοράς και υποβάθμιση των ιδιοτήτων σύνθετων πολυμερών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σιούλα, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-12-2011
  Στο πρώτο κεφάλαιο μελετήσαμε τα σύνθετα υλικά όσον αφορά την αστοχίας τους, τις ιδιότητες τους, την ταξινόμηση τους.Στο δεύτερο κεφάλαιο έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση της επίδρασης των διαφόρων παραγόντων στη δομή και ...
 • Μηχανικές ιδιότητες πολυμερών θερμομονωτικών υλικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ξένια, Ελπίδα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-02-2012
  Μέσα από αυτή τη πτυχιακή έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωθούμε και να μάθουμε: 1. Τι είναι τα θερμομονωτικά υλικά και ποια η διαφορά τους από τα πολυμερή θερμομονωτικά υλικά. 2. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα πολυμερή ...
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία αεροδρομίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δραγουμανάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-21
  Η εκπόνηση τούτης της πτυχιακής εργασίας έχει σκοπό να θίξει τις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον, που επηρεάζουν την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σχολαστικότητα, για να γίνουν όσο ...
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία διυλιστηρίου. Μέτρα για τη προστασία του περιβάλλοντος

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αγριμάκης, Θωμάς
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-30
  Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν πληροφορίες για την παραγωγή του πετρελαίου και τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Θα δούμε αναλυτικότερα ποιος είναι ο ορισμός του πετρελαίου, αλλά γενικά στοιχεία για τον μαύρου ...
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη ναυτιλία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κωνσταντοπούλου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσνταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-08-2013
  Στην παρούσα Πτυχιακή εργασία με τίτλο Περιβαντολλογικές Επιπτώσεις από τη Ναυτιλία επιχειρήθηκε να αναφερθούν όλοι οι επιβλαβείς τρόποι που επηρεάζει ο κλάδος της Εμπορικής Ναυτιλίας το περιβάλλον. Στο πρώτο Κεφάλαιο ...
 • Προηγμένα κεραμικά υλικά (Advanced ceramics)- Τεχνολογικές εφαρμογές τους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αναμουρλή, Μαρία-Αναστασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-12-2014
  Η εξέλιξη της επιστήμης της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις δείχνει την ανάγκη για χρήση τεχνολογικών υλικών με εξαιρετικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες. Η ανάγκη αυτή ανέδειξε την χρησιμότητα και ...
 • Προηγμένα τεχνικά υλικά για εφαρμογές σε υψηλές θερμοκρασίες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ανδριόπουλος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-18
  Στον αιώνα που διανύουμε συντελείται μία συνεχόμενη τεχνολογική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της επιστήμης, γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις για την έρευνα των επιστημόνων και την εύρεση καινοτόμων ιδεών για την περαιτέρω ...
 • Σχεδιάζοντας με τα πλαστικά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βρυσανάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-09-2012
  Ο στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη ως προς τον σχεδιασμό με πλαστικά. Με λίγα λόγια θα ασχοληθούμε με τις κατηγορίες των πλαστικών, τις ιδιότητές τους, αρχές σχεδιασμού, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τη ...
 • Τεχνικά υλικά με μνήμη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τασιούλης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-10-17
  Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση του φαινομένου της μνήμης μορφής καθώς και η παρουσίαση και αξιολόγηση των εφαρμογών των υλικών με μνήμη μορφής (Shape Memory Materials) στους διάφορους κλάδους της τεχνολογίας και της ...
 • Τεχνολογία γυαλιού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λαγουδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-12-08
  Το γυαλί αποτελεί ένα υλικό στερεό και σε γενικές γραμμές άμορφο, με την έννοια ότι δεν παρουσιάζει κάποια κρυσταλλική δομή. Σε πρωτογενή μορφή είναι ημιδιάφανο ή διάφανο και συνήθως εύθραυστο, άκαμπτο και σκληρό. Από την ...
 • Τεχνολογίες αφαλάτωσης νερού. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης με αντίστροφη ώσμωση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Συσκάκη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-10-2013
  Η καταπολέµηση της λειψυδρίας µέσω της αφαλάτωσης είναι ένα πολύ σηµαντικό θέµα που έχει αρχίσει να απασχολεί σοβαρά παγκοσµίως και γίνονται πια ουσιαστικές κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Σκοπός της εργασίας είναι η ...
 • Υλικά αλλαγής φάσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γιαλιτάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-11-21
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζεται ο σκοπός, η ανάπτυξη, η λειτουργία, οι κατηγορίες και τα κριτήρια επιλογής των υλικών αλλαγής φάσης. Πρόκειται για μια σπουδαία και ιδιαίτερα χρήσιμη κατηγορία υλικών η οποία είναι ...