• Σχεδιασμός συστήματος ποιότητας ISO 9001 σε εταιρίες παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Κριτσωτάκης, Εμμανουήλ; Βασσάλος, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Κοκκινάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-01-2016
  Τα τελευταία δύο χρόνια, ο ελληνικός τουρισμός δείχνει να ξεπερνάει την κρίση και να αρχίζει να γίνεται περισσότερο ανταγωνιστικός. Οι τάσεις της διεθνούς τουριστικής ζήτησης, πέρα από την ευαισθησία σε θέματα τιμών, σχέσης ...
 • Τα χαρακτηριστικά του διοικητικού συμβουλίου, της επιτροπής ελέγχου και η ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γιώτης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων και των χαρακτηριστικών της εταιρικής διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη εξετάζει αν τα χαρακτηριστικά ...
 • Χρήση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε ξενοδοχειακές μονάδες της Θήρας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Δαμίγου, Μαρία-Αυγερινή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-06-2015
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και η χρήση τους στις επιχειρήσεις γενικότερα και στα ξενοδοχεία ειδικότερα. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει εννοιολογική προσέγγιση του όρου ...