• Ανάπτυξη διάταξης μετρήσεως κλίσης τμημάτων σώματος κατά τον χορό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ταμβάκη, Χριστιάνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαϊρης, Αχιλλέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-01-2012
  Στην παρούσα εργασία θα μελετήσουμε έννοιες όπως: οι τραυματισμοί (που συμβαίνουν στον κλασικό χορό), η κινησιολογία, , η σωματική δραστηριότητα , η μελέτη της κίνησης και η ισορροπία του σώματος και του πνεύματος. Θα δούμε ...
 • Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων στα στοιχεία μηχανών με χρήση του λογισμικού Pro-Engineer.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπουλούκος, Σωτήριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαϊρης, Αχιλλέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-07-2014
  Ένα από τα βασικότερα μαθήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας στον κλάδο της μηχανολογίας. Ασχολείται με τον σχεδιασμό την σύνδεση την κίνηση και την ανάλυση των επιμέρους στοιχείων μιας μηχανής. Στο Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ ...
 • Ανάπτυξη μηχανισμού ανάπτυξης σκιάστρου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Έλληνας, Βαγγέλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαϊρης, Αχιλλέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-07-2011
  Το σκίαστρο είναι μια κατασκευή που ανακάλυψε ο άνθρωπος αρχικά για να προφυλαχτεί από τον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες. Αργότερα επινόησε πιο σύνθετους τύπους σκίαστρων τα όποια θα τον προστάτευαν κι από την βροχή κι ...
 • Εκτίμηση των επιπτώσεων των παγκόσμιων κλιματικών αλλαγών στην διαχείριση καλλιεργήσιμης γης στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μυριδάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαϊρης, Αχιλλέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-10-2013
  Οι συντελούμενες παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές προβλέπεται να αυξήσουν τη θερμοκρασία και να μειώσουν τα ποσοστά βροχόπτωσης στη λεκάνη της Μεσογείου. Αυτό θα έχει άμεση επίπτωση και στην γεωργική παραγωγή, έναν τομέα πολύ ...
 • Κατασκευή βοηθημάτων για το μάθημα "Στοιχεία Μηχανών ΙΙ".

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ανδρικάκης, Ραφαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαϊρης, Αχιλλέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-01-2012
  Στη πτυχιακή εργασία μου γίνεται εκτενής περιγραφή και ανάλυση στα βασικά είδη μετάδοσης κίνησης (οδοντωτοί τροχοί, ιμάντες, αλυσίδες), συνοδευόμενα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Έχοντας αναλύσει το θεωρητικό υπόβαθρο, ...
 • Κατασκευή μεταλλικών δοχείων από Λευκοσίδηρο με μικρότερο πάχος με τελικό στόχο τη μείωση του κόστους της Α' ύλης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κίτσος, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαϊρης, Αχιλλέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-06-2011
  Η κυτιοποίηση αποτελείται από μια πολύπλοκη διαδικασία για την κατασκευή των μεταλλικών δοχείων, όπου ένας μεγάλος αριθμός υλικών χρησιμοποιείται και πολλοί παράμετροι πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συνήθως η προσοχή του καταναλωτή ...
 • Μελέτη της δομικής αρτιότητας GFRP υλικών με ενσωματωμένη ίνα CNT μέσω της αγωγιμότητας της.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σταμάτιος, Αργύρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαϊρης, Αχιλλέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-03-2011
  Το αντικείμενό της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της δομικής αρτιότητας G F R P υλικών με ενσωματωμένη ίνα C N T, μέσω της αγωγιμότητας της ίνας CNT. Ίνες άνθρακα (na notube ) (CNT) έχουν ενσωματωθεί σε πολυμερή σώματα ...
 • Νάνο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φλωρίδης, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαϊρης, Αχιλλέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στην εργασία αυτή προσπαθούμε να κάνουμε μια προσέγγιση στον κλάδο της νανοεπιστήμης, που έχει σαν αντικείμενο την κατανόηση της , τον τρόπο λειτουργίας της και τα συμφέροντα που μπορεί να αντλήσει η ανθρωπότητα από αυτήν. ...
 • Σχεδιασμός ηλεκτρομηχανικού μηχανισμού ασφάλισης θυρών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ζορμπάς, Γεώργιος-Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαϊρης, Αχιλλέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-11-2013
  Η θαλάσσια τεχνολογία σχετίζεται με την εξερεύνηση, την αξιοποίηση και την προστασία της θάλασσας και των φυσικών πόρων. Η θαλάσσια τεχνολογία απαιτεί την σύνθεση της τεχνογνωσίας που αναπτύχτηκε και αναπτύσσεται από τους ...