• Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας γενικής απομακρυσμένης ελεγκτικής διεπαφής για SDK - ρομποτικά συστήματα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μινάρδου, Αικατερίνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Βλισσήδης, Ανδρέας
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-10-2013
    Ο σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ελέγχου για ένα συγκεκριμένο ρομπότ, το οποίο με μερικές αλλαγές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο άλλων ρομποτικών συστημάτων. Το ρομπότ που χρησιμοποιήθηκε ...