• Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η περίπτωση της ανατολικής Κρήτης με έμφαση στον αγροτουρισμό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καζάνης, Εμμανουήλ; Καφαντάρη, Αικατερίνη; Λυράκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βούλγαρη, Φωτεινή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-07-2015
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού γενικότερα, αλλά και τον βαθμό στον οποίο έχει λάβει χώρα στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης. Ο ...
 • Η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και των τομεών πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίου και υπηρεσιών κατά την τελευταία 10ετία. Σύγκριση με χώρες της ΕΕ.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καθεκλάκη, Αργυρώ; Φιορέτζη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βούλγαρη, Φωτεινή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-12-2015
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση και την ανάλυση της πορείας της ελληνικής οικονομίας, καθώς και των τομέων πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίου και υπηρεσιών, κατά την τελευταία δεκαετία. ...
 • Η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κορνάρου, Μαρία; Σταυρακάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βούλγαρη, Φωτεινή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-04-2015
  Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία μιας χώρας καθότι αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων ( 98% περίπου για την Ελλάδα) και δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας. ...
 • Θεμελιώδης ανάλυση μετόχων εισηγμένων στο ΧΑΑ ΕΤΕΜ Α.Ε.– Αλουμύλ Βιομηχανία Αλουμινίου Α.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γκιουζέπος, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βούλγαρη, Φωτεινή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-01-2015
  Με την παρούσα πτυχιακή εργασία σκοπό έχουμε να εκτιμήσουμε την εικόνα των μετοχών για τις εταιρείες Αλουμύλ Α.Ε. και Ετέμ Α.Ε. για τα έτη από το 2007 έως το 2011. Αρχικά θα κάνουμε μία ιστορική αναδρομή για τον κλάδο του ...
 • Οι επιδόσεις των ελληνικών μεταποιητικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Διαλεκτάκη, Δικαία; Ποιμενάκη, Χρυσοβαλάντου
  Επιβλέπων καθηγητής: Βούλγαρη, Φωτεινή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-05-2015
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει το σημερινό πλαίσιο των επιδόσεων των εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων όσον αφορά σε τοπικό επίπεδο. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται ...
 • Προβλήματα και συμπεριφορά μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κατσαβούνης, Ιάκωβος; Ντεμάι, Κλοτέντα; Σουρμπά, Αθανασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βούλγαρη, Φωτεινή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-23
  Στην πτυχιακή μας εργασία παρουσιάζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης . Ορισμοί καθώς και συγκρίσεις αυτών. Επικεντρωνόμαστε στην τομέα της μεταποίησης και εμφανίζονται στατιστικά δεδομένα για ...
 • Το τραπεζικό σύστημα- Οι σύγχρονες τραπεζικές υπηρεσίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών την τελευταία τριετία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζερβός, Ελευθέριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βούλγαρη, Φωτεινή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-01-2015
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση του τραπεζικού συστήματος κάνοντας εκτενή αναφορά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα , η παρουσίαση των σύγχρονων τραπεζικών υπηρεσιών που αποτελούν πλέον ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαυρίδου, Έλλη; Μυλωνάκη, Ευγενία; Σφυρίδης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βούλγαρη, Φωτεινή; Μαυράκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-01-2011
  Η εργασία αυτή όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω, διαιρείται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο θα επεξηγήσουμε την έννοια, την σημασία και την χρησιμότητα του κάθε αριθμοδείκτη ξεχωριστά, ούτως ώστε να γίνει κατανοητός και ...