• Αγορές χρήματος στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γερακιανάκης, Μιχαήλ; Μπουγαδάκης, Λάμπρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-11-2015
  Κάθε οικονομική μονάδα είτε είναι μια επιχείρηση είτε ένα ολόκληρο κράτος είναι άμεσα συνδεδεμένο ποια σε ένα παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα, το οποίο συνδέεται με το εκάστοτε εθνικό χρηματοοικονομικό σύστημα κάθε ...
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων εταιρίας μεταφορών και αποθήκευσης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κριτσωτάκη, Ευαγγελία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-02-25
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας Goldair cargo με βιβλία Γ’ κατηγορίας. Αρχικά γίνεται μια αναλυτική περιγραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που υποχρεούται ...
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία Γ΄κατηγορίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κοτσιφού, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-06-2010
  Το θέμα αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση οικονομικών καταστάσεων με εφαρμογή σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί το εύρος που καλύπτεται από την ανάλυση ...
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων των Super Market Χαλκιαδάκης Α.Ε.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουτσάκη, Μαρία; Παπαδάκη, Καλλιόπη; Τζαγκαράκη, Σμαραγδή
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-04
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάλυση οικονομικών καταστάσεων. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια γενική παρουσίαση των σκοπών και των ειδών των λογιστικών καταστάσεων και μια περίληψη των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων ...
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καλλέργη, Τερέζα; Λίβα, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-05-2010
  Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Λογιστικής είναι η Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών ή Λογιστικών καταστάσεων. Λέγοντας ανάλυση εννοούμε την διερεύνηση, ερμηνεία και αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων. Η ανάλυση αποτελείται ...
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πενέφ, Άνγκελ
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-10-2012
  Στη παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια με την χρησιμοποίηση κατάλληλων αριθμοδεικτών να αξιολογήσουμε την εταιρία DSV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS για την χρονική περίοδο από 2006 μέχρι 2008 και να συνάγουμε συμπεράσματα ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εμπορικής επιχείρησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ανδρεδάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-02-15
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία βασικός μας σκοπός είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε. για την τριετία 2014, 2015, 2016 με τη μέθοδο των αριθμοδεικτών. Η ερευνά μας βασίστηκε ...
 • Ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από το 2010 έως σήμερα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος; Τράκας, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-08
  Η χρηματοπιστωτική κρίση που έκανε την εμφάνισή της τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες χώρες, από το 2007 και έπειτα κυρίως, είχε σημαντικές συνέπειες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού, ο οποίος επλήγη ...
 • Αναπτυξιακός νόμος 3299/2004.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κατεγιάννης, Ηλίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-05-2010
  Στην πτυχιακή μου εργασία θα σας αναλύσω τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 που έχει ως απώτερο σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας Ελλάδα για όλες της επιχειρήσεις. Στην εργασία καταθέτω και μια οικονομοτεχνική ...
 • Διεθνείς αγορές βασικών προϊόντων (commodities).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Διαμαντής, Δημήτριος; Χόμπης, Οδυσσέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-06-28
  Τα βασικά εμπορεύματα (Commodities) βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομίας τόσο από χρηματιστηριακής πλευράς όσο, και αυτό είναι το πιο βασικό, από την πλευρά της κοινωνικής επίδρασης που έχουν οι μεταβολές ...
 • Διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία της Ελλάδος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ασημακοπούλου, Ελευθερία-Σταυρούλα; Κλωνάρη, Ευφημία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-04-2010
  Η βαθιά οικονομική κρίση από την οποία περνά σήμερα ο κόσμος δεν είναι, βέβαια, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία του συστήματος της οικονομίας της αγοράς που καθιερώθηκε εδώ και δύο αιώνες. Είναι όμως η πρώτη παγκοσμιοποιημένη ...
 • Εκπόνηση μελέτης για ένταξη μιας μικρής επιχείρησης του τομέα μεταποίησης ή τουρισμού στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαρρής, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-05-2009
  Σκοπός του αναπτυξιακού νόμου είναι ο καθορισμός της επενδυτικής, αναπτυξιακής και βιομηχανικής πολιτικής του ελληνικού κράτους. Στον νόμο περιγράφονται και οριοθετούνται οι δαπάνες που επιδοτούνται ανά τομέα δραστηριότητας ...
 • Ελληνική τραπεζική αγορά, 2010-2017.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βαρδιάμπαση, Κωνσταντίνα; Μασαούτη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-12-14
  Στη μελέτη αυτή πρόκειται να αναλυθεί η εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος περιλαμβάνοντας τα έτη 2010 – 2017. Ειδικότερα, για την επίτευξη του ερευνητικού σκοπού της μελέτης γίνεται ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας ...
 • Επιχειρήσεις, επιχειρηματική οργάνωση και δραστηριότητα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Παπαχρονάκη, Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-07-2009
  Το θέμα που αναλύεται στη πτυχιακή μου είναι: επιχειρήσεις και επιχειρηματική οργάνωση και δραστηριότητα. Στο πρώτο μέρος αναφερόμαστε στους οικονομικούς οργανισμούς (Επιχειρήσεις) και το περιβάλλον τους Κατηγορίες ...
 • Επιχειρηματικότητα, καινοτομικές δραστηριότητες και ανταγωνιστικότητα σε επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βασιλάκης, Πολύκαρπος; Μουζάκης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2010
  Στην παρούσα πτυχιακή γίνεται εκτεταμένη παρουσίαση των όρων: επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα, και καινοτομία αναλύοντας τα χαρακτηριστικά τους, καλύπτοντας μέσα από άρθρα, συνεντεύξεις και βιβλιογραφία τις τρείς ...
 • Η αγορά αργού πετρελαίου και παράγοντες που την επηρεάζουν.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Συναδινάκης, Γεώργιος; Τζαγάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-08-21
  Το πετρέλαιο αποτελεί τον παγκόσμιο κινητήριο μοχλό. Χρησιμοποιείται ως βάση για πολλά προϊόντα που συναντάμε τριγύρω μας καθημερινά, αλλά και ως μέσο οικονομικής ανάπτυξης και καθορισμού των τιμών άλλων αγαθών. Στην εργασία ...
 • Η αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γεωργοπούλου, Γεωργία; Δερμιτζάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος; Γαβριλάκης, Νεκτάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-03-03
  Ο θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας εντυπωσιακούς ρυθμούς εξέλιξης, ανάλογη με αυτήν που ξεκίνησε και είχε η Δυτική Ευρώπη τη δεκαετία του 70. Παρά τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ...
 • Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και οι επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ξερουδάκη, Αικατερίνη; Ρηγάκη, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-05-2011
  Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης όπως αυτή έχει αναπτυχθεί τόσο στον διεθνή όσο και στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό κλάδο από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι και ...
 • Η κρίση χρέους στην Ελλάδα του 2011.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σαβοϊδάκη, Ουρανία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-08-2013
  Αδιαμφισβήτητα, διανύουμε μία από τις σπουδαιότερες περιόδους στην ιστορία της Ελλάδας, σχετικά με την οικονομία της. Η οικονομική κρίση είναι ένα φαινόμενο, που έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, τη χώρα μας, ...
 • Ιστορική ανασκόπηση πτώχευσης ή αναδιάρθρωσης χρέους στην Ελλάδα από την αρχαιότητα έως σήμερα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ευθυμιάτου, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-07-2013
  Κατά τη διάρκεια της εργασίας θα συναντήσουμε τη γενικότερη έννοια της πτώχευσης, ενός ατόμου, μιας εταιρίας και φυσικά ενός κράτους. Θα παρακολουθήσουμε τα αίτια, τις συνέπειες αλλά θα μελετήσουμε και τι έχει συμβεί σε ...