• Μελέτη των επενδυτικών κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 π.χ Επιχείρηση Μεταποίησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κουτεντάκης, Άγγελος; Σουγλάκος, Μιχάλης
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-04-2008
  Στο κείμενο που ακολουθεί κάνουμε μια μελέτη των κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 αναλύοντας τα άρθρα του. Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα παράδειγμα μιας υποτιθέμενης επιχείρησης μεταποίησης της οποίας τα επενδυτικά ...