• Ανάπτυξη διεπαφής ιστού (Web interface) για σύστημα μέτρησης δικτύου IPTV.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πασχάλης, Δημήτριος; Κονταξάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρδίκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-02-2011
  Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία κατασκευάζουμε μια διεπαφή ιστού (web interface) για μετρήσεις που αφορούν σύστημα IPTV σε λειτουργικό ανοιχτού κώδικα(Linux -Debian). Για συγκεκριμένη πλατφόρμα IPTV με ενσωματωμένο ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής ιστού (web service) για άντληση και επεξεργασία rss feeds.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαθιουλάκης, Μανώλης; Χαιρέτης, Διονύσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρδίκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-11-2011
  Κύριος στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογής ιστού με πλήρες γραφικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας τεχνολογίες PHP, MYSQL, HTML, CSS, JAVASCRIPT & XML. Στη συγκεκριμένη πτυχιακή θα υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα άντλησης ...
 • Μελέτη και σύγκριση μεθόδων εκτίμησης υποκειμενικής ποιότητας τηλεοπτικής εικόνας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σισμανίδου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρδίκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-03-2012
  Η Ψηφιακή τηλεόραση αντικαθιστά την αναλογική σιγά σιγά και σε όλους τους Νομούς της Ελλάδας. Στόχος της είναι η καλύτερη και γρηγορότερη μετάδοση σήματος. Παρόλα αυτά όμως η παρουσία λαθών στην εικόνα είναι ακόμα εφικτή ...
 • Μελέτη και υλοποίηση του αλγορίθμου VQM για εκτίμηση ποιότητας τηλεοπτικής εικόνας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σαράντου, Φώτιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαρδίκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-07-2010
  Η ψηφιακή τηλεόραση έγινε πραγματικότητα χάρη στην ανάπτυξη των ασύρματων επικοινωνιών και των αλγορίθμων συμπίεσης. Όμως ακόμα υπάρχει πιθανότητα το βίντεο που θα παρακολουθεί ο τηλεθεατής να έχει υποστεί παραμόρφωση, ...