• Οι στάσεις των νέων στο φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Τζιώτα, Σωτηρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Δημοπούλου, Ευαγγελία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-01-2013
    Σκοπός αυτής εδώ της εργασίας είναι η µελέτη των στάσεων νέων, ενηλίκων, στο φαινόµενο της σεξουαλικής παρενόχλησης, θεωρούµενο όχι ως πρόβληµα που αφορά την προσωπική σχέση του "παρενοχλητή" µε τον "παρενοχλούµενο", αλλά ...