• Η απολιθωμένη χλωρίδα της Σκούρας Πελοποννήσου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Γιασσάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζηδιανάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-06-2009
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην μελέτη φυτικών μακρο-απολιθωμάτων που συλλέχθηκαν το 2006 από την περιοχή της Σκούρας στην Πελοπόννησο. Η απολιθωμένη χλωρίδα της Σκούρας φιλοξενείται εντός κιτρινόλευκων μαργαϊκών ιζημάτων ...
 • Η παρουσία του γένους Zelkova στην Κρήτη από το τριτογενές έως τις μέρες μας - μορφολογικοί και φυτογεωγραφικοί συσχετισμοί με τα αρτίγονα και απολιθωμένα είδη του γένους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κουταλάκη, Ανδριανή; Ζερβού, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζηδιανάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-12-2011
  Το γένος Zelkova στις μέρες μας περιλαμβάνει 6 βοτανικά είδη, τα οποία φύονται αποκλειστικά στο Βόρειο Ημισφαίριο. Εμφανίζει ιδιαίτερα κατακερματισμένη γεωγραφική κατανομή, καθώς τρία από τα είδη του γένους απαντώνται στην ...
 • Παλαιοβοτανική μελέτη της περιοχής Μακρυλιάς (Ιεράπετρα, Ανατολική Κρήτη).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Γιαννέλου, Αθηνά; Ψυλλάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ζηδιανάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-10-2010
  Η απολιθωμένη χλωρίδα της Μακρυλιάς φιλοξενείται εντός κιτρινόλευκων κλαστικών ιζημάτων που εντοπίζονται στην περιοχή νοτιοανατολικά του ομώνυμου οικισμού, στην ανατολική Κρήτη. Τα ιζηματογενή αυτά στρώματα θεωρούνται άνω ...