• Επεξεργασία αστικών λυμάτων με τη χρήση τεχνητών υγροβιότοπων κατακόρυφης ροής

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Δαραμούσκας, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Θρασύβουλος, Μανιός
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-01
  Η πτυχιακή αυτή εργασία δημιουργήθηκε με στόχο να μελετήσει την απόδοση τεσσάρων τεχνητών υγροβιότοπων κατακόρυφης ροής στην επεξεργασία αστικών λυμάτων. Τα πλεονεκτήματα αυτού του είδους τεχνητού υγροβιότοπου έναντι ...
 • Επεξεργασία γκρι νερών με αντιδραστήρα S.B.R.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αλεξόπουλος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Θρασύβουλος, Μανιός
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-01-2015
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την διερεύνηση και παρακολούθηση συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων σε επίπεδο κατοικίας. Η ισχύς των λυμάτων σε επίπεδο κατοικίας εξαρτάται άμεσα από την χρήση του νερού ...
 • Μονάδα παραγωγής συσσωματωμάτων από βιομάζα στην Κρήτη - αξιολόγηση περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ψυχογιός, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Θρασύβουλος, Μανιός
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-07-2014
  Η ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίµων όπως ταpellets από ξύλο, αποτελούνµια δοκιµασµένη λύση σε πολλές κοινωνίες και έχει παρατηρηθείµια ραγδαία αύξηση ζήτησης και παραγωγής και στην Ελλάδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ...
 • Χρήση αλόφυτων για την επεξεργασία αστικών λυμάτων με τεχνητό υγροβιότοπο υπό-επιφανειακής ροής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ζαφείρης, Πέτρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Θρασύβουλος, Μανιός
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-09-2012
  Όπως ήδη αναφέραμε παραπάνω είναι απόλυτη ανάγκη ο άνθρωπος του σήμερα να αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση ώστε να διαφυλάξει τον πλανήτη και να τον παραδώσει στις επόμενες γενιές χωρίς επιβαρύνσεις. Αυτή λοιπόν η πτυχιακή ...