• Μεταβολές στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Γουλιδάκη, Σοφία; Καναρά, Παναγιώτα; Μαρνελάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Θωμαδάκης, Ζαφείρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-06-2013
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών στο τμήμα Λογιστικής για την αποπεράτωση της Πτυχιακής εργασίας. Έχει στόχο να μελετήσει τη φορολογία των φυσικών προσώπων. Η μεθοδολογία της εργασίας ...