• Ρομποτικό ποδόσφαιρο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Χαριτάκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Καβουσσανός, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-10-2014
    Η συγκεκριμένη εργασία είναι μία πρωτη επαφή για την υλοποίηση του θέματος «ρομποτικό ποδόσφαιρο» και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μελλοντικό στόχο , για να λάβει μέρος το ΤΕΙ Ηρακλείου, στη διοργάνωση αγώνων που ...