• Διερεύνηση, ποιοτική ανάλυση και κατάταξη των νοσηλευτικών λαθών στην κλινική πράξη.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Βερυκοκίδου, Σεβαστή; Γιανναδάκη, Ελένη; Μαργετουσάκη, Ζαχαρούλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κακαβουλάκης, Κυριάκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Τα νοσοκομεία ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες φέρουν τα χαρακτηριστικά μεγάλων οργανισμών και διέπονται από ένα πολύπλοκο οργανόγραμμα δομής και λειτουργίας με ποικιλία στόχων, καλά διαμορφωμένο σύστημα ρόλων και ...