• Εκτίμηση κατάστασης θρέψης ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στο νομό Λασιθίου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Ανδρούτσος, Οδυσσέας; Κανελλάκης, Σπυρίδων
    Επιβλέπων καθηγητής: Λάσκος, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
    Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε αιμοκάθαρση αποτελούν μία πληθυσμιακή ομάδα που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα μεταβολικά προβλήματα εξαιτίας της πάθησης και των επιπτώσεων της αιμοκάθαρσης. Αυτά τα μεταβολικά προβλήματα ...