• Ανάλυση και παρουσίαση κλιματολογικών δεδομένων νήσων Αιγαίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παρτσινέβελος, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Λέκκας, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-05-2008
  Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται κύριες παράμετροι όπως η θερμοκρασία, ο υετός, η ένταση και η διεύθυνση του ανέμου για την περιοχή του Αιγαίου, βασισμένες στις παρατηρήσεις του δικτύου των μετεωρολογικών σταθμών της Εθνικής ...
 • Ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων του μετεωρολογικού σταθμού Σούδας από το έτος 1959 έως το 2004 και χαρακτηριστικά του κλιματικού περιβάλλοντος της περιοχής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κακούρα, Ανδριανή; Μαραγκουδάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Λέκκας, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-05-2008
  Βασικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή και η επεξεργασία των μετεωρολογικών δεδομένων του μετεωρολογικού σταθμού Σούδας. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε οπτικοποίηση των μετεωρολογικών δεδομένων της θερμοκρασίας ...
 • Ατμοσφαιρικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γκίκας, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λέκκας, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρέχει εισαγωγικές γνώσεις και πληροφορίες σε ότι αφορά τον τομέα της μοντελοποίησης των ποικίλων διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στην ατμόσφαιρα, αποσκοπώντας στην πρόβλεψη των καιρικών ...
 • Καταγραφή ιστορικών στοιχείων και επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων Μ. Σ. Χανίων περιόδου 1933-1940.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γαλάνης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λέκκας, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-06-2010
  Βασικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή της θέσης και της ιστορίας λειτουργίας, καθώς και η επεξεργασία των μετεωρολογικών δεδομένων του Μετεωρολογικού Σταθμού Χανίων, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και ...
 • Μετεωρολογικοί δορυφόροι και εφαρμογές αυτών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαραντίδης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λέκκας, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-11-2013
  Οι μετεωρολογικοί δορυφόροι αποτελούν ένα εργαλείο παρακολούθησης της ατμόσφαιρας της γης από το διάστημα. Η μετεωρολογία ήταν η πρώτη επιστήμη που αξιοποίησε τους μετεωρολογικούς δορυφόρους για την παρακολούθηση των ...
 • Φυσικά και ακραία καιρικά φαινόμενα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κυριαννάκη, Ιωάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λέκκας, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στην κατανόηση αλλα και την ακριβή επεξήγηση και έννοια του καιρού και του κλίματος, των καιρικών φαινομένων και των αποτελεσμάτων που αυτά επιφέρουν, τα οποία άλλοτε είναι ήπια και ...