• Εκπαίδευση γλωσσών προγραμματισμού με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κυρανός, Ηλίας
    Επιβλέπων καθηγητής: Ζαχαρόπουλος, Βασίλειος; Λαζαρίδης, Βασίλειος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-10-2008
    Οι Αλγόριθμοι και οι Δομές Δεδομένων αποτελούν αντικείμενα της Επιστήμης των Υπολογιστών τα οποία, κατά γενική ομολογία, είναι δύσκολα στην κατανόησή τους. Κατά συνέπεια οι διδάσκοντες και οι σπουδαστές χρησιμοποιούνε συχνά ...